• +38 044 257 40 30
  • iwpim.naan@gmail.com
  • Ukraine. Kyiv

State standards

№ пп

Коди та назви груп, підгруп (за ДК 004)

Коди та назви розроблених стандартів

Розробники стандарту

Затвердження та введення в дію стандарту

1

2

3

4

Група 01.040 Словники термінів

Підгрупа 01.040.13 Захист довкілля та здоров’я. Безпека (Словники термінів)

1 ДСТУ 7176:2010 Водне господарство. Терміни та визначення основних понять. П.Коваленко А.Загайчук, І.Калантиренко,

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 09.12.2010 р. №555 (з 01.07.2012 р.)
2 ДСТУ 7739:2015 Захист довкілля. Ландшафти. Терміни та визначення понять. І.Насєдкін,

Т.Ясенчук

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 р. №61

(з 01.01.2016 р.)

Підгрупа 01.040.65 Сільське господарство (Словники термінів)

3 ДСТУ 7177:2010 Водна меліорація. Терміни та визначення понять. П.Коваленко

А.Загайчук,

І.Калантиренко,

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 09.12.2010 р. №555

(з 01.07.2012 р.)

4 ДСТУ 7704:2015 Зрошення. Мікрозрошення. Терміни та визначення понять. М.Ромащенко

А.Калєніков,

В.Корюненко,

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 28.05.2015 р. №45

(з 01.08.2016 р.)

Підгрупа 01.040.93 Цивільне будівництво (Словники термінів)

5 ДСТУ 7735:2015 Гідротехніка. Терміни та визначення основних понять. П.Коваленко

О.Ігнатова,

І.Калантиренко,

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 р. №61

(з 01.01.2016 р.)

Група 07.100 Мікробіологія

Підгрупа 07.100.20 Мікробіологія води

6 ДСТУ EN 26461-2:2004 Якість води. Виявлення і підраховува-ння спор сульфіторедукува-льних анаеробів (клостридіум).

Частина 2. Метод мембранного фільтрування.

П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту від 30.11.2004 №268

(з 01.04.2006 р.)

Група 11.080 Засоби допомоги для осіб з обмеженими функційними можливостями

Підгрупа 11.180.20 Засоби допомоги для осіб з вадами нетримання та  стоми

7 ДСТУ ISO 16391:2008  Допоміжні засоби під час колостомії та нетримання. Системи для промивання (зрошення). Вимоги та методи випробування.

 

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

Л.Іванов

Наказ Держспоживстандарту від 15.08.2008 №289

(з 01.01.2010)

 

Група 13.020 Захист довкілля

Підгрупа 13.020.10 Екологічне керування/управління

8 ДСТУ 7884:2015 Захист довкілля. Система моніторингу водних ресурсів. Основні положення. Ю.Михайлов А.Загайчук,

І.Калантиренко.

 

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 р. №61

(з 01.07.2016 р.)

9 ДСТУ 7885:2015 Захист довкілля. Моніторинг меліорованих земель. Організаційна структура моніторингу. М.Ромащенко,

С.Балюк,

Е.Драчинська

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 р. №61

(з 01.07.2016 р.)

Група 13.060 Якість води

Підгрупа 13.060.10 Вода природних джерел

10 ДСТУ 8606-1:2015 Вода природних джерел. Захист від забруднювання. Частина 1. Основні положення. І.Калантиренко,

Ю.Михайлов,

Н.Пендак

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ» від 21.12.2015 р. №204

(з 01.07.2017)

Підгрупа 13.060.25 Вода на промислові потреби

11 ДСТУ 7591:2014 Зрошення. Якість води для систем краплинного зрошення. Агрономічні, екологічні та технічні критерії. М.Ромащенко,

С.Балюк,

С.Рябков

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.07.2015)

Підгрупа 13.060.30 Стічні води

12 ДСТУ 7369:2013 Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання. А.Чорнокозинський,

М.Вашкулат,

П.Хоружий

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 22.08.2013 р. №1010

(з 01.01.2014 р.)

13 ДСТУ EN 12255-4:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 4. Первинне відстоювання. А.Чорнокозинський,

П.Коваленко,

П.Хоружий

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 22.12.2008 №486

(з 01.01.2010)

14 ДСТУ EN 12255-7:2008 Станції очищення стічних вод. Частина 7. Біологічні реактори з закріпленою біоплівкою. А.Чорнокозинський,

Т.Сало,

П.Хоружий

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 22.12.2008 №486

(з 01.01.2010)

Підгрупа 13.060.50 Досліджування води для визначання вмісту

хімічних речовин

15 ДСТУ EN 872:2013 Якість води. Визначення вмісту завислих твердих частинок методом фільтрування через фільтри зі скловолокна. П.Хоружий,

Т.Хомутецька

Наказ Мінекономрозвитку від 27.12.2013 р. №1589

(з 01.01.2014 р.)

16 ДСТУ EN 1483:2013 Якість води. Визначення вмісту ртуті методом атомно-абсорбційної спектрометрії. П.Хоружий,

Т.Хомутецька

Наказ Мінекономрозвитку від 11.12.2013 р. №1470

(з 01.09.2014 р.)

17 ДСТУ ISO 5663:2007 Якість води. Визначення азоту за Кельдалем. Метод після мінералізації із застосуванням селену як каталізатора. П.Хоружий,

Т.Хомутецька

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

18 ДСТУ ISO 5664:2007 Якість води. Визначення амонію. Метод дистиляції та титрування. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

19 ДСТУ ISO 6703-1:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

20 ДСТУ ISO 6703-2:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 2. Визначення легко-вивільнюваних ціанідів. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

21 ДСТУ ISO 6703-3:2007 Якість води. Визначення ціанідів. Частина 3. Визначення хлориду ціану. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

22 ДСТУ ISO 7393-2:2004 Якість води. Визначення незв’язаного та загального хлору.

Частина 2. Колометричний метод із застосуванням N,N- діетил — 1,4 — феніл діаміну для поточного контролю.

П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.11.2004 р. №268

(з 01.04.2006 р.)

23 ДСТУ ISO 7393-3:2004 Якість води. Визначення незв’язаного та загального хлору.

Частина 3. Метод йодомет-ричного титрування для визначення загального хлору.

П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.11.2004 р. №268

(з 01.04.2006 р.)

24 ДСТУ ISO 9297:2007 Якість води. Визначення вмісту хлориду. Титрування нітратом срібла з застосуванням хроматного індикатора (Метод Мора). П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

25 ДСТУ ISO 9963-1:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності. П.Хоружий,

Т.Хомутецька

 

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

26 ДСТУ ISO 9963-2:2007 Якість води. Визначення лужності. Частина 2. Визначення карбонатної лужності. П.Хоружий,

Т.Хомутецька

 

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

27 ДСТУ ISO 10260:2007 Якість води. Вимірювання біохімічних параметрів. Cпектрометричний метод визначання концентрацій хлорофілу — а. П.Хоружий Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 р. №168

(з 01.01.2009 р.)

28 ДСТУ ISO 11369 Якість води. Визначення вмісту окремих речовин обробляння рослин методом із використовуванням високоефективної рідинної хроматографії з ультрафіоле-товим виявленням після екстрагування у системі «тверде тіло — рідина». А.Чорнокозинський,

П.Хоружий,

П.Коваленко

Наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2013 №1423

(з 01.07.2014)

29 ДСТУ ISO 15913:2013 Якість води. Визначання вмісту окремих феноксиаканових гербіцидів, зокрема бентазонів та гідроксибензонітрилів методом газової хроматографії і мас-спектрометрії після твердофазного екстрагування і дериватизації. А.Чорнокозинський,

М.Ромащенко,

П.Хоружий

Наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2013 №1423

(з 01.07.2014)

Група 13.080 Якість ґрунту. Ґрунтознавство

Підгрупа 13.080.99 Інші стандарти стосовно якості ґрунту

30 ДСТУ 7931:2015 Якість ґрунту. Грунт для культивування грибів шампіньйонів покривний. Основні вимоги. С.Коломієць,

Т.Ясенчук,

М.Яцик

Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 22.06.2015 №61

(з 01.09.2016)

Група 13.240 Захист від надмірного тиску

31 ДСТУ EN ISO 4126-2:2007 Пристрої безпеки для захисту від надмірного тиску. Частина 2. Пристрої запобіжні з розривною мембраною. Ю.Гринь,

А.Вельбік

Наказ Держспоживстандарту від 24.12.2007 №383

(з 01.01.2009)

32 ДСТУ ISO 4126-3:2007 Пристрої запобіжні захисту від надлишкового тиску. Частина 3. Комбіноване з’єднання запобіжних клапанів і  запобіжних пристроїв із розривною мембраною. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 24.12.2007 №383

(з 01.10.2009)

Група 17.120 Вимірювання витрат рідин і газів

Підгрупа 17.120.20 Потік у відкритих каналах

33 ДСТУ ISO 772:2008 Вимірювання гідрометричні. Словник термінів та умовні познаки. О.Козицький,

С.Ворошнов,

Т.Міхоноша

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2008 №519

(з 01.01.2011)

34 ДСТУ ISO 1100-1:2008 Вимірювання параметрів потоку рідини у відкритих руслах. Частина 1. Встанов-лення та експлуатація гідрологічного поста. О.Козицький,

С.Ворошнов,

Т.Міхоноша

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2008 №519

(з 01.01.2001)

35 ДСТУ ISO 1100-2:2008 Вимірювання параметрів пото-ку рідини у відкритих руслах. Частина 2. Визначення залеж-ності між рівнем і витратою. О.Козицький,

С.Ворошнов,

Т.Міхоноша

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2008 №519

(з 01.01.2011)

36 ДСТУ ISO 9825:2013 Гідрометрія. Натурні вимірювання витрати води у великих річках і паводкових потоках. О.Козицький,

С.Ворошнов,

Т.Міхоноша

та ін.

Каназ Мінекономрозвитку від 29.11.2013 №1423

(з 01.07.2014)

37 ДСТУ -П ISO/TR 11330:2013 Гідрометрія. Визначення об’єму та рівня води в озерах і водосховищах. О.Козицький,

Т.Міхоноша

Наказ Мінекономрозвитку від 11.12.2013 №1469

(з 01.04.2014)

Група 23.040 Трубопроводи та елементи трубопроводів

Підгрупа 23.040.20 Пластмасові труби

38 ДСТУ ISO 8772:2013 Системи пластмасових трубопроводів для підземних безнапірних дренажних і каналізаційних мереж. Трубопроводи з поліетилену. А.Вельбік,

Ю.Гринь,

О.Семенець

Наказ Мінекономрозвитку від 14.10.2013 №1231

(з 01.01.2014)

39 ДСТУ ISO 16422:2013 Труби та з’єднання з орієнтованого непластифікованого полівініл-хлориду (РVC-О) для водопостачання під тиском. Технічні умови. А.Вельбік,

Ю.Гринь

Наказ Мінекономрозвитку від 29.11.2013 №1423

(з 01.07.2014)

Група 65.060 Сільськогосподарські машини, інвентар та устатковання

Підгрупа 65.060.25 Устатковання для зберігання, готування

 та внесення добрив

40 ДСТУ EN 13406:2013 Сільськогосподарські машини. Цистерни та розбризкувальні пристрої для рідких органічних добрив. Вимоги щодо захисту довкілля та методи випробування на точність розбризкування. А.Вельбік,

Ю.Гринь

Наказ Мінекономрозвитку від 14.10.2013 №1231

(з 01.01.2014)

Підгрупа 65.060.35 Зрошувальне (іригаційне) та дренажне устатковання

41 ДСТУ 7592:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення розсадників. Загальні вимоги та методи контролювання. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.01.2016)

42 ДСТУ 7593:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення ягідних культур. Загальні вимоги та методи контролювання. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.07.2015)

43 ДСТУ 7594:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення плодових культур. Загальні вимоги та методи контролювання. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.07.2015)

44 ДСТУ 7595:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення виноградників. Загальні вимоги та методи контролювання. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.07.2015)

45 ДСТУ 7596:2014 Мікрозрошення. Краплинне зрошення овочевих культур. Загальні вимоги та методи контролювання. М.Ромащенко,

В.Корюненко,

А.Шатковський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку від 02.12.2014 №1430

(з 01.07.2015)

46 ДСТУ ISO 7714:2004 Іригаційне устатковання. Клапани дозувальні. Загальні вимоги та методи випробовування. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

47 ДСТУ ISO 7749-1:2004 Іригаційне устатковання. Апарати дощувальні кругової дії. Частина 1. Вимоги до проектування та експлуатування. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

48 ДСТУ ISO 7749-2:2004 Іригаційне устатковання. Апарати дощувальні кругової дії. Частина 2. Рівномірність зрошування та методи випробовувань. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.06.2004 №169

(з 01.01.2006)

49 ДСТУ 7887:2015 Зрошення. Строки та норми поливу сільськогосподарських культур за краплинного зрошення. Методи визначення. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 №61

(з 01.07.2016)

50 ДСТУ 7934:2015 Зрошення. Системи мікрозрошення. Класифікація. М.Ромащенко,

А.Калєніков,

В.Корюненко

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 №61

(з 01.09.2016)

51 ДСТУ 7935:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Класифікація. В.Попов,

І.Мавлютдінова,

Н.Сорока

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 №61

(з 01.09.2016)

52 ДСТУ 7936:2015 Зрошення. Зрошувальні системи. Загальні технічні вимоги. В.Попов,

І.Мавлютдінова,

С.Лютницький

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 №61

(з 01.09.2016)

53 ДСТУ 7937:2015 Зрошення. Внесення добрив з поливною водою в системах мікрозро-шення. Загальні вимоги. М.Ромащенко,

С.Балюк,

С.Рябков

та ін.

Наказ

ДП «УкрНДНЦ»

від 22.06.2015 №61

(з 01.09.2016)

54 ДСТУ ISO 8026:2004 Іригаційне устатковання. Розбризкувачі. Загальні вимоги та методи випробовування. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 05.07.2004 №132

(з 01.10.2005)

55 ДСТУ ISO/TR 8059:2004 Іригаційне устатковання. Системи іригаційні автоматичні. Гідравлічне керування. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 21.09.2004 №205

(з 01.01.2006)

56 ДСТУ ISO 8224-1:2004 Машини зрошувальні пересувні. Частина 1. Робочі характеристики та методи лабораторних і польових випробувань. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

О.Шаповалова

 

Наказ Держспоживстандарту від 06.10.2004 №205

(з 01.01.2006)

57 ДСТУ ISO 8224-2:2004 Машини зрошувальні пересувні.

Частина 2. Шланги гнучкі та з’єднання. Методи випробовування.

Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 21.09.2004 №205

(з 01.01.2006)

58 ДСТУ ISO 8779:2004 Труби поліетиленові (ПЕ) для поливальних трубопроводів. Технічні вимоги. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 05.10.2004 №219

(з 01.01.2006)

59 ДСТУ ISO 8796:2004 Труби поліетиленові ПЕ 25 для відгалужень зрошувальних систем. Чутливість до розтріскування від напруг, спричинених з’єднанням внутрішніх штуцерів. Метод випробовування і технічні вимоги. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 05.07.2004 №132

(з 01.10.2005)

60 ДСТУ ISO 9260:2003 Устатковання іригаційне. Водовипуски. Технічні вимоги та методи випробовування. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 26.12.2003 №262

(з 01.01.2005)

61 ДСТУ ISO 9261:2004 Іригаційне устатковання. Мережі трубопроводні з водовипускаль-ними трубами. Технічні вимоги та методи випробовування. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

62 ДСТУ ISO 9912-2:2004 Іригаційне устатковання. Фільтри. Частина 2. Сітчасті фільтри. Ю.Гринь,

І.Калантиренко,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

63 ДСТУ ISO 9912-3:2004 Іригаційне устатковання. Фільтри. Частина 3. Сітчасті фільтри автоматичні самоочисні. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.06.2004 №169

(з 01.01.2006)

64 ДСТУ ISO 9625:2003 Фітинги механічні для поліетиленових напірних зрошувальних трубопроводів. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 26.12.2003 №262

(з 01.01.2005)

65 ДСТУ ISO 9635:2006 Іригаційне устатковання. Клапани гідравлічні для зрошення. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

наказ Держспоживстандарту від 07.11.2006 №320

(з 01.01.2008)

66 ДСТУ ISO 9644:2004  Іригаційне устатковання. Втрати тиску в гідравлічних засувках. Метод випробовування. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 28.05.2004 №102

(з 01.07.2005)

67 ДСТУ ISO 9911:2004 Іригаційне устатковання. Клапани пластмасові малорозмірні з ручним керуванням. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Загайчук

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

1

2

3

4

68 ДСТУ ISO 9952:2003 Устатковання іригаційне. Клапани запірні. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 26.12.2003 №262

(з 01.01.2005)

69 ДСТУ ISO 10522:2004 Іригаційне устатковання. Клапани-регулятори тиску прямої дії. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 21.09.2004 №205

(з 01.01.2006)

70 ДСТУ ISO 11419:2004 Іригаційне устатковання. Клапани впускання-випускання повітря поплавкового типу. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 21.09.2004 №205

(з 01.01.2006)

71 ДСТУ ISO 11545:2004 Іригаційне устатковання. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії, обладнані дощувальними апаратами та насадками. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 05.10.2004 №219

(з 01.01.2006)

72 ДСТУ ISO 11678:2004 Іригаційне устатковання. Труби алюмінієві іригаційні. Ю.Гринь,

А.Загайчук,

А.Вельбік

та ін

Наказ Держспоживстандарту від 02.08.2004 №169

(з 01.01.2006)

73 ДСТУ ISO 11738:2005 Іригаційне устатковання. Обладнання для керування. А.Вельбік,

Ю.Гринь,

А.Чорнокозинський

Наказ Держспоживстандарту від 14.04.2005 №91

(з 01.07.2006)

74 ДСТУ EN 12324-1:2005 Іригаційна техніка. Машини зрошувальні барабанного типу. Частина 1. Розмірні ряди. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2005 №386

(з 01.07.2007)

75 ДСТУ EN 12324-2:2005 Іригаційна техніка. Машини зрошувальні барабанного типу. Частина 2. Технічні вимоги до поліетиленових труб. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2005 №386

(з 01.07.2007)

76 ДСТУ EN 12324-3:2005 Іригаційна техніка. Машини зрошувальні барабанного типу. Частина 3. Подання технічних характеристик. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

Ю.Погребняк

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 13.12.2005 №386

(з 01.07.2007)

77 ДСТУ EN 12324-4:2005 Іригаційна техніка. Машини зрошувальні барабанного типу. Частина 4. Контрольний перелік вимог користувачів. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

Ю.Погребняк

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.12.2005 №386

(з 01.07.2007)

78 ДСТУ EN 12325-1:2006 Зрошувальна техніка. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії.

Частина 1. Технічні характеристики.

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 16.08.2006 №246

(з 01.10.2007)

79 ДСТУ EN 12325-2:2006 Зрошувальна техніка. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії.

Частина 2. Мінімальні вимоги до експлуатаційних і технічних характеристик.

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 07.09.2006 №272

(з 01.10.2007)

80 ДСТУ EN 12325-3:2006 Зрошувальна техніка. Машини дощувальні кругової та фронтальної дії.

Частина 3. Термінологія та класифікація.

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 07.09.2006 №272

(з 01.10.2007)

81 ДСТУ ISO 12374:2005  Сільськогосподарське зрошування. Електропроводка та обладнання для керованих зрошувальних машин з електричним приводом. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 02.09.2005 №239

(з 01.01.2007)

82 ДСТУ EN 12484-4:2007 Зрошувальна техніка. Системи зрошення газонів автоматичні. Частина 4. Установлення та введення в експлуатацію. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 06.07.2007 №147

(з 01.01.2009)

83 ДСТУ EN 12484-5:2007 Зрошувальна техніка. Системи зрошення газонів автоматичні. Частина 5. Методи випробування систем. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 06.07.2007 №147

(з 01.01.2009)

84 ДСТУ ISO 13457:2005 Іригаційне устатковання. Насоси дощувальні хімічні гідроприводні. Ю.Гринь,

А.Вельбік

Наказ Держспоживстандарту від 14.04.2005 №91

(з 01.07.2006)

85 ДСТУ ISO 13460:2005 Іригаційне устатковання. Хомути пластмасові для напірних поліетиленових труб. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

Н.Пішель

Наказ Держспоживстандарту від 14.04.2005 №91

(з 01.07.2006)

86 ДСТУ EN 13635:2007 Зрошувальна техніка. Системи зрошувальні локальні. Термінологія та основні характеристики, які надає виробник. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 №168

(з 01.01.2009)

87 ДСТУ EN 13742-1:2007 Зрошувальна техніка. Системи зрошувальні стаціонарно-сезонні.

Частина 1. Вибирання, застосування, розміщення і встановлення.

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 10.10.2007 №254

(з 01.07.2009)

88 ДСТУ EN 13742-2:2007 Зрошувальна техніка. Системи зрошувальні стаціонарно-сезонні.

Частина 2. Методи випробування.

Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 12.09.2007 №219

(з 01.01.2009)

89 ДСТУ EN 14267:2007 Зрошувальна техніка. Гідранти зрошувальні. Загальні технічні вимоги та методи випробовування. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 30.07.2007 №168

(з 01.01.2009)

90 ДСТУ EN 15099-1:2012 Зрошувальна техніка. Дистанційне спостереження та контролювання зрошувальних систем. Частина 1. Загальні положення. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

О.Романов

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

91 ДСТУ ISO 15873:2007 Іригаційне устатковання. Диференційні інжектори типу Вентурі для вприскування рідких добавок під тиском. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 06.07.2007 №147

(з 01.01.2009)

92 ДСТУ ISO 16149:2008 Іригаційне устатковання. Труби з ПВХ низьконапірні надземні для поверхневого зрошення. Загальні технічні вимоги та методи випробування. Ю.Гринь,

А.Вельбік,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Держспоживстандарту від 04.08.2008 №265

(з 01.01.2010)

Група 65.080 Добрива

93 ДСТУ EN 1482-2:2013 Добрива та вапнувальні матеріали. Відбирання та готування проб. Частина 2. Готування проб. В.Сатаєв,

І.Калантиренко,

А.Сатаєва

Наказ Мінекономрозвитку

від 11.12.2013 №1470

(з 01.09.2014)

94 ДСТУ EN 12945:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення коефіцієнта нейтралізації. Титрометричні методи. В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

95 ДСТУ EN 12948:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення гранулометрич-ного складу сухим та вологим просіюванням. В.Сатаєв,

А.Сатаєва,

А.Чорнокозинський

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

96 ДСТУ EN 13475:2012 Вапнувальні матеріали. Визначення вмісту кальцію. Оксалатний метод. В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

97 ДСТУ EN 13535:2012 Добрива та вапнувальні матеріали. Класифікація. В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

98 ДСТУ EN 13650:2012 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування елементів, розчинних у «Царській водці». В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

99 ДСТУ EN 13651:2012 Меліоранти ґрунту та середовища росту. Екстрагування розчинних поживних речовин хлоридом кальцію / DTPA (CAT). В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

100 ДСТУ EN 13971:2012 Карбонатні вапнувальні матеріали. Визначання реактивності. Метод потенціометричного титрування соляною кислотою. В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

101 ДСТУ EN 14069:2012 Вапнувальні матеріали. Опис і мінімальні вимоги. В.Сатаєв,

А.Загайчук,

А.Чорнокозинський

та ін.

Наказ Мінекономрозвитку

від 28.11.2012 №1355

(з 01.05.2013)

Група 71.100 продукція хімічної промисловості

Підгрупа 71.100.80 Хімікати для очищення води

102 ДСТУ EN 12901:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Матеріали неорганічні для підтримувального шару і фільтрувальні. Терміни та визначення. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

103 ДСТУ EN 12902:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Матеріали неорганічні для підтримувального шару і фільтрувальні. Методи випробувань. П.Хоружий,

Є.Мацелюк,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

104 ДСТУ EN 12903:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошкове активоване вугілля. П.Хоружий,

Є.Мацелюк,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

105 ДСТУ EN 12904:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пісок і гравій. П.Хоружий,

Є.Мацелюк,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

106 ДСТУ EN 12905:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Спучений алюмосилікат. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

107 ДСТУ EN 12906:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Пемза. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

108 ДСТУ EN 12907:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Піролізований вугільний матеріал. П.Хоружий,

Є.Мацелюк

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

109 ДСТУ EN 12909:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Антрацит. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

110 ДСТУ EN 12910:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Гранат. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

111 ДСТУ EN 12911:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Марганцевий сирий пісок. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

та ін.

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

112 ДСТУ EN 12912:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Барит. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

та ін.

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

113 ДСТУEN 12913:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошковий діатоміт. П.Хоружий,

Є.Мацелюк,

А.Чорнокозинський

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

114 ДСТУ EN 12914:2004  Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Порошкоподібний перліт. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

115 ДСТУ EN 12915-1:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для спожи-вання людиною. Гранульоване активоване вугілля. Частина 1. Чисте гранульоване активоване вугілля. П.Хоружий,

Т.Хомутецька,

Г.Онанко

та ін.

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

116 ДСТУ EN 12915-2:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для спожи-вання людиною. Гранульоване активоване вугілля. Частина 2. Регенероване активоване вугілля. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту

від 15.11.2004 №257

(з 01.04.2006)

117 ДСТУ EN 13177:2007 Речовини хімічні для очищення води, призначеної для споживання людиною. Метанол. П.Хоружий,

Г.Онанко,

Н.Логунова

Наказ Держспоживстандарту від 06.07.2007

(з 01.01.2009)