• +38 044 257 40 30
  • iwpim.naan@gmail.com
  • Ukraine. Kyiv

Лабораторія моніторингу та охорони вод

Провідні науковці підрозділу
Ковальчук Павло Іванович Головний науковий співробітник, д.т.н., професор

 Ідентифікатори та профілі: ORCID iDScopus;

 

 

 Вишневський Віктор Іванович, доктор географічних наук, професор

Профіль Google Академія

 

 

Козицький Олег Миколайович, Головний фахівець

Профіль Google Академія

 

 

Шевченко Ірина Анатоліївна — Науковий співробітник
Коваленко Роман Юрійович  — Науковий співробітник
Дубінін Денис Олегович — технік

Тематика наукових досліджень відділу екології водних екосистем та охорони вод, що проводяться лабораторією моніторингу та охорони вод:
Лабораторія виконує дослідження з проблем комплексного і раціонального використання водних ресурсів, оцінки якості води водних об’єктів, охорони вод, відтворення поверхневих і підземних водних ресурсів та впровадження результатів досліджень у виробництво.
Встановлення закономірностей зміни якості води в залежності від гідрологічних умов і водності річок.
Встановлення закономірностей розвитку гідрологічних явищ і процесів в природних і штучних водних об’єктах з врахуванням антропогенних впливів і сучасних тенденцій зміни клімату.
Розробка наукових та методологічних основ регулювання стоку і русел річок, оцінка рівнів паводкової небезпеки і ризику; дослідження, моделювання і прогнози динаміки руслових процесів в басейнах гірських та рівнинних річок.
Здійснення моніторингу вод та аналіз інформації про їхній стан, виявлення основних причин (джерел) погіршення екологічного стану водних об’єктів, прогнозування змін гідрологічного режиму і екологічного стану водних об’єктів та розробляння науково обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення стійкості річкових екосистем.
Наукове обґрунтування проектних рішень та перевірка передбачених проектами заходів на зрошувальних і обводнювальних системах, водосховищах і каналах, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії ґрунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод.
Розробка системи галузевих нормативно-методичних документів з питань моніторингу та охорони вод, руслових процесів, регулювання русел та безпечної експлуатації гідротехнічних споруд водогосподарського призначення.
Визначення гідрологічних характеристик водних об’єктів з використанням методів і даних дистанційного зондування Землі та сучасних ГІС-технології. Встановлення з високою достовірністю на основі аерокосмічних методів досліджень стану водних об’єктів, зокрема морфометричних характеристик, температури води, розвитку «цвітіння», трофічного стану, джерел забруднення, органолептичних показників якості води.


     Визначення інтенсивності та кількісних параметрів планових і вертикальних руслових деформацій

Основні розробки лабораторії
«Методика формування ціни на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби», впроваджена в системі Держводагентства України
«Методика розрахунку антропогенного навантаження і класифікації екологічного стану басейнів малих річок України», розробка в співавторстві та реалізація на ЕОМ
ДБН В.2.4-3-2010 «Гідротехнічні споруди. Основні положення», Розділ 1. «Загальні вказівки щодо проектування гідротехнічних споруд»
ВНД 33-5.5-14-03 Річки гірські. Регулювання русел та догляд. К.: Держводгосп України, 2003 р.
Посібник «Розрахунки руслових процесів» до ВБН В.2.4-33-2.3-03-2000 Регулювання русел річок. Норми проектування. К.: Держводгосп України, 2005 р.
«Методика оцінки та прийняття рішень для захисту територій від підтоплення та затоплення». Київ-Херсон, 2010 р.
«Методика оцінки динаміки руслових деформацій» – К.: ІВПіМ, 2014 р.
«Методика проведення натурних обстежень насосних станцій та гідротехнічних споруд на магістральних каналах меліоративних систем» – К.:Держводагентство України, 2013р., 27с.
Монографій, книги, методики та нормативні документи

2. Наявні проекти (розробки) відділу екології водних екосистем та охорони вод, що пропонуються потенційним споживачам
лабораторією моніторингу та охорони вод:
Встановлення закономірності формування якості води у водних об’єктах для обґрунтування заходів з її покращення;
Проведення оцінки якості та охорона вод, відтворення поверхневих і підземних водних ресурсів;
Розробка системи галузевих нормативно-методичних документів з питань моніторингу та охорони вод, руслових процесів, регулювання русел та безпечної експлуатації гідротехнічних споруд водогосподарського призначення;
Наукове обґрунтування проектних рішень та перевірка передбачених проектами заходів на зрошувальних і обводнювальних системах, водосховищах і каналах, що запобігають затопленню, підтопленню, заболоченню, засоленню земель і ерозії ґрунтів, а також забрудненню поверхневих та підземних вод;
Наукове обґрунтування проектних рішень та моніторинг технічного стану існуючих гідротехнічних споруд (перегороджуючи споруди, захисні дамби) шламонакопичувачів, ставків-відстійників при підприємствах машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості;
Виконання гідрологічних розрахунків;
Моніторинг руслових процесів;
Оцінка та прогноз руслових деформацій;
Регулювання русел річок;
Паспортизація річок, складання нормативного документу (паспорту) для малих та середніх річок України;
Оцінювання антропогенного впливу на водні об’єкти та водоохоронні зони, а також визначення змін морфометричних параметрів річок, ставків і водосховищ;
Проведення робіт з натурного обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, сучасного стану ставків і водосховищ природнього та штучного походження та розробка рекомендацій та технічних пропозицій з очистки від замулень;
Робота з обстеження ґрунтових споруд, природніх схилів, котлованів, тощо з метою оцінки стану і прогнозу стійкості.

Наявність ОПІВ
Лабораторії моніторингу та охорони вод:

Науково-практичний твір „Методика формування ціни на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби”

Науково-практичний твір „Методика формування ціни на подачу води на зрошення, промислові та комунальні потреби”
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48399 19.03.2013
Державна служба інтелектуальної власності України

3. Контакти:

03022, м. Київ, вул.. Васильківська, 37, відділ екології водних екосистем та охорони вод відділення водних ресурсів Інститут водних проблем і меліорації НААН.

Лабораторія моніторингу та охорони вод: кабінет № 222, email: maslova-anna@bk.ru, тел.: (044) 496-90-26