Всеукраїнська науково-практична конференція «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління водними ресурсами в умовах змін клімату», присвяченій Всесвітньому дню води (World Water Day). Конференція відбудеться 21 березня 2017 р. в Інституті водних проблем і меліорації НААН за адресою: м. Київ, вул. Васильківська, 37.
Мета конференції – актуалізувати і привернути увагу спільноти до проблем змін клімату, адаптації до нових викликів та управління водними ресурсами.

ЗАВАНТАЖИТИ ЗАПРОШЕННЯ

  Posted in Конференції, Події та новини | Leave a comment

  Увага! Конкурс на заміщення вакантних посад директорів Державних підприємств

  Національна академія аграрних наук України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 та Статуту Національної академії аграрних наук України зареєстрований наказом Міністерства юстиції України №2335/5 від 27.07.2016 р. оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів Державних підприємств:

  Центральна лабораторія якості води та грунтів ІВПіМ НААН

  Заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Центральна лабораторія якості води та грунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН

  1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Центральна лабораторія якості води та грунтів» Інституту водних проблем і меліорації НААН

  2. Місцезнаходження підприємства: 08324, Київська обл., Бориспільський район, село Гора, вул. Науки, будинок 1

  3. Основні напрями діяльності підприємства: — дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук .

  4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 21 календарний день після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті НААН.

  5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ-010, вул. Суворова (вул. Михайла Омеляновича-Павленка), 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua.

  6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення: — заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента — повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності); — належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; — біографічну довідку (резюме); — конкурсну пропозицію; — згоду на обробку персональних даних; — довідку про наявність або відсутність судимості; — довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; — рекомендації та інші документи на його розсуд. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає власноруч підписану заяву. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

  7. Дата та місце проведення конкурсного відбору: Дата проведення конкурсного відбору 2 березня 2017 року, 09 год. 00 хв.. Місце проведення: м.Київ, вул.Васильківська, буд.37, Інститут водних проблем і меліорації НААН.

  8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору: Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

  9. Вимоги до претендента: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

  10. Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; — пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

  11. Інформація про фінансові показники розміщені на офіційному веб-сайт Інституту водних проблем і меліорації НААН http://igim.org.ua/

  12. Представники засобів масової інформації мають право буди присутніми на засіданнях Комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця. Допуск (акредитація) представників ЗМІ здійснюється за електронною адресою: vnka@naas.gov.ua до 28 лютого 2017 року до 17.00.

  Проектно-технологічне бюро ІВПіМ НААН

  Заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН

  1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Проектно-технологічне бюро» Інституту водних проблем і меліорації НААН

  2. Місцезнаходження підприємства: 03022, м.Київ, вул.Васильківська, буд.37

  3. Основні напрями діяльності підприємства: — дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук; — монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування; — діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; — будівництво трубопроводів.

  4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 21 календарний день після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті НААН.

  5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ-010, вул. Суворова (вул. Михайла Омеляновича-Павленка), 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua.

  6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення: — заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента — повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності); — належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; — біографічну довідку (резюме); — конкурсну пропозицію; — згоду на обробку персональних даних; — довідку про наявність або відсутність судимості; — довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; — рекомендації та інші документи на його розсуд. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає власноруч підписану заяву. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

  7. Дата та місце проведення конкурсного відбору: Дата проведення конкурсного відбору 2 березня 2017 року, 09 год. 00 хв.. Місце проведення: м.Київ, вул.Васильківська, буд.37, Інститут водних проблем і меліорації НААН.

  8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору: Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

  9. Вимоги до претендента: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

  10. Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; — пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

  11. Інформація про фінансові показники розміщені на офіційному веб-сайт Інституту водних проблем і меліорації НААН http://igim.org.ua/.

  12. Представники засобів масової інформації мають право буди присутніми на засіданнях Комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця. Допуск (акредитація) представників ЗМІ здійснюється за електронною адресою: vnka@naas.gov.ua до 28 лютого 2017 року до 17.00.

  ДГ Великі Клини Південної державної сільськогосподарської дослідної станції ІВПіМ НААН

  Заміщення вакантної посади директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН»

  1. Найменування підприємства: Державне підприємство «Дослідне господарство «Великі Клини» Південної державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту водних проблем і меліорації НААН»

  2. Місцезнаходження підприємства: 75634, Херсонська обл., Голопристанський район, село Великий Клин, вул. Конотопа, будинок 7

  3. Основні напрями діяльності підприємства: — вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; — вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; — вирощування інших однорічних і дворічних культур; — допоміжна діяльність у рослинництві.

  4. Строк приймання заяв на участь у конкурсному відборі: 21 календарний день після дати оприлюднення оголошення на офіційному веб-сайті НААН.

  5. Місце приймання заяв на участь у конкурсному відборі та номер телефону для довідок: м. Київ-010, вул. Суворова (вул. Михайла Омеляновича-Павленка), 9, Національна академія аграрних наук України, кімната 143, телефон для довідок: (044) 521-92-91, електронна пошта: vnka@naas.gov.ua.

  6. Перелік документів, що подається претендентом особисто та/або надсилається електронною поштою, вимоги щодо їх оформлення: — заява на участь у конкурсі на ім’я Президента НААН Гадзало Я.М. Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента — повністю, адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, у разі її наявності); — належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копію документа про вищу освіту; — біографічну довідку (резюме); — конкурсну пропозицію; — згоду на обробку персональних даних; — довідку про наявність або відсутність судимості; — довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; — рекомендації та інші документи на його розсуд. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент. У разі подання заяви та документів лише електронною поштою учасник конкурсного відбору під час заслуховування конкурсних пропозицій додатково подає власноруч підписану заяву. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент.

  7. Дата та місце проведення конкурсного відбору: Дата проведення конкурсного відбору 2 березня 2017 року, 09 год. 00 хв.. Місце проведення: м.Київ, вул.Васильківська, буд.37, Інститут водних проблем і меліорації НААН.

  8. Дата оприлюднення результатів конкурсного відбору: Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному сайті Національної академії аграрних наук України (http://naas.gov.ua/) не пізніше трьох днів з дати його завершення.

  9. Вимоги до претендента: Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня не менше 5 років.

  10. Вимоги до конкурсної пропозиції: Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна містити проект програми діяльності підприємства на середньострокову перспективу, в якій передбачається: детальний першочерговий план розвитку підприємства протягом одного року; заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності; обсяг надходження коштів до бюджетів; пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства; — пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності.

  11. Інформація про фінансові показники розміщена на офіційному веб-сайт Інституту водних проблем і меліорації НААН http://igim.org.ua/.

  12. Представники засобів масової інформації мають право буди присутніми на засіданнях Комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення переможця. Допуск (акредитація) представників ЗМІ здійснюється за електронною адресою: vnka@naas.gov.ua до 28 лютого 2017 року до 17.00.

   Leave a comment

   І Міжнародну науково-практичну конференцію «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ І ІННОВАЦІЇ»

   Національна академія аграрних наук України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Інститут агроекології і природокористування тв ВГО «Асоціація агроекологів України». Проводять І Міжнародну науково-практичну конференцію «ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ: ТРАДИЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ І ІННОВАЦІЇ».

   До участі у конференції запрошуються науковці, представники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, інших підприємств і організацій, діяльність яких дотична до порушених на конференції проблем.

   Напрями роботи конференції: Дивитися далі

    Leave a comment

    Організація виготовлення правовстановлюючих документів на землю та забезпечення ефективного використання земель науковими установами та дослідними господарствами НААН

    3 лютого 2017 року директор ІВПіМ Михайло Ромащенко разом з директорами дослідних станцій та державних підприємств дослідної мережі Інституту взяли участь у семінарі «Організація виготовлення правовстановлюючих документів на землю та забезпечення ефективного використання земель науковими установами та дослідними господарствами НААН», який відбувся у приміщенні Президії Національної академії аграрних наук України.
    На заході із вступним словом виступив президент НААН, академік НААН Ярослав Гадзало.
    Учасники семінару обговорили питання щодо земельного фонду НААН; законодавче регулювання землекористування науково-дослідних установ і навчальних закладів та шляхи його удосконалення; виконання комплексу науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт, пов’язаних з раціональною організацією території дослідних господарств і охороною земель та інші.

    Організатор – Президія Національної академії аграрних наук України.

     Leave a comment

     Засідання робочої групи з написання Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем

     2 лютого 2017 року  науковці Інституту водних проблем і меліорації НААН взяли участь у засіданні робочої групи з написання Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем. Засідання відбулося під головуванням заступника Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції, заступника голови Координаційної ради з питань відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем Ольги Трофімцевої. Під час засідання експерти Світового банку було представлено структуру проекту Стратегії відновлення роботи та розвитку зрошувальних систем з урахуванням пропозицій, які були надані попередньо Державним агентством водних ресурсів України, Інститутом водних проблем та меліорації НААН, Інститутом зрошуваного землеробства НААН. У ході обговорення учасниками були висловлені зауваження та пропозиції до запропонованої структури та визначено, що до 9 лютого поточного року в установленому порядку члени робочої групи додатково нададуть конкретні коментарі для подальшої роботи з написання стратегії.

      Leave a comment

      Cемінар “Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів”

      26 січня в приміщенні Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана пройшов безкоштовний семінар за темою «Фонди ЄС: можливості фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів». Організаторами семінару виступили Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC) разом з Університетом Суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща та компанією Consulting Group 2027 (Лодзь, Польща). Головною метою семінару було ознайомити учасників з можливостями фінансування індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів фінансовими інструментами ЄС. Дивитися далі

       Posted in Події та новини, Рада молодих вчених | Leave a comment

       Про завдання формування наукових засад водної безпеки України в умовах змін клімату

       25 січня 2017 р. у малій залі НААН відбулось засідання бюро Президії Академії з розгляду питання «Про завдання формування наукових засад водної безпеки України в умовах змін клімату». З доповіддю під одноіменною назвою виступив директор Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Ромащенко.

       В своєму виступі Михайло Іванович звернув увагу, що не дивлячись на значний науковий доробок з питань інтегрованого управління водними ресурсами, його запровадження у практику не дасть можливості досягти належного рівня водної безпеки України без проведення комплексу додаткових наукових досліджень. Дивитися далі

        Leave a comment

        Представники ІВПіМ взяли участь у обговоренні екологічної складової плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року

        Під головуванням заступника Міністра екології та природних ресурсів з питань євроінтеграції Миколи Кузьо за участю керівників структурних підрозділів Мінприроди, представників Громадської ради при Мінприроди, екологічних громадських організацій, експертів та науковців 18 січня 2017 року відбулося обговорення екологічної складової проекту середньострокового Плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року.

        Основні положення екологічної складової проекту Плану пріоритетних дій Уряду презентувала директор Департаменту стратегічної екологічної політики Леся Карнаух. Вона зазначила, що запропоновані Мінприроди сім головних пріоритетів у сфері охорони довкілля внесено до цього проекту документа. Дивитися далі

         Leave a comment

         Звіт про виконання програми наукових досліджень ПНД 5 «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель» за 2016 рік

         23 січня 2017 року директор Інституту водних проблем і меліорації НААН, Михайло Ромащенко взяв участь у засіданні розширеного Бюро Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН де прозвітував про виконання програми наукових досліджень ПНД 5 «Наукові основи та технології сталого використання водних ресурсів і меліорованих земель» за 2016 рік.
         МЕТА ПРОГРАМИ — підвищення ефективності використання водних ресурсів та меліорованих земель в умовах змін клімату та форм землекористування, переведення водного господарства та меліорації земель на модель сталого розвитку. Тематика досліджень відповідає пріоритетним напрямам, визначених Постановою КМУ від 07 вересня 2011 р.,№ 942, а саме: Дивитися далі

          Leave a comment

          Колективна монографія «Рис придунав’я», присвячена 50-річчю початку введення в експлуатацію придунайських рисових зрошувальних систем

          Рис Придунав’я: [колективна монографія] / за ред. В.А. Сташука, А.М. Рокочинського, П.І. Мендуся, В.О. Турченюка.

          В останні роки рис є важливою складовою забезпечення продовольчої безпеки населення України як цінна білково-круп’яна культура. Щорічне споживання цього продукту українцями становить понад 200 тис. тонн і має стійку тенденцію до збільшення. Крім того, рис в Україні вирощується не тільки для отримання цінної крупи, а й для корінної меліорації колись занедбаних малопродуктивних засолених земель, природно-кліматичні умови яких сприятливі для розвитку рисосіяння.

          Вперше рис у нашій країні почали сіяти ще у 30-ті роки минулого століття, однак лише у 1960 р. в Херсонській області почалося будівництво інженерних рисових систем, на яких стали отримувати до 55 ц/га урожаю рису. Дивитися далі

           Leave a comment

           Участь у парламентських слуханнях Комітету Верховної Ради України

           21 грудня директор Інституту водних проблем і меліорації Михайло Ромащенко взяв участь у парламентських слуханнях Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин. На порядку денному розглядалося питання: «Регулювання обігу земель сільськогосподарського призначення: пошук української моделі».
           Слухання відкрила Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд. Дивитися далі

            Leave a comment

            Третя міжнародна науково-практична конференція «Водокористування: технології, споруди, менеджмент»

            З 7 по 9 грудня 2016 року у Київському національному університет будівництва і архітектури пройшла третя міжнародна науково-практична конференція «Водокористування: технології, споруди, менеджмент». До складу наукового комітету конференції увійшов головний науковий співробітник лабораторії водопостачання і водовідведення Інституту водних проблем і меліорації НААН – Хоружий Петро Данилович, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
            Протягом 8-9 грудня відбулись секційні засідання за напрямами: «Технології, матеріали та обладнання систем водопостачання» та «Водовідведення, переробка стічних вод та утилізація відходів».  Дивитися далі

             Posted in Конференції, Події та новини | Leave a comment